Władze Fundacji

Jesteśmy zespołem, który połączyła wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Przeszłyśmy przez doświadczenia, które nas umocniły i wiemy, że możemy wspólnie stawiać czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Fundację w działaniach na zewnątrz reprezentuje Zarząd, zaś nadzór pełni Rada Fundacji. 

Zarząd Fundacji:

  • Ewa Antonowicz – Prezes Fundacji
  • Magdalena Grzesik – Wiceprezes do spraw finansowych
  • Agata Wiercińska – Wiceprezes do spraw organizacyjnych
  • Daria Brylla – Wiceprezes do spraw programowych

Rada Fundacji:

  • Marta Łotocka – Przewodnicząca Rady
  • Magdalena Adamska – Członek Rady
  • Agnieszka Op’t Hof – Członek Rady

Rzetelność naszych działań potwierdza nadzór sprawowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajową Administrację Skarbową.

Skip to content